Fyrstads Konsult AB

– Ett konsultföretag med världen som arbetsplats

“Vi utreder, budgeterar, konstruerar, medverkar vid upphandlingar, kontrollerar och konsulterar elektriska anläggningar”.

Vår historia och verksamhet

Vårt kontor finns i Munkedal, men vi arbetar över hela landet och är även med vid flertalet internationella projekt. Företaget förvärvades 2014 av Fyrstadsgruppen med visionen om att vara det mest självklara valet av aktör inom konsulttjänster. Som en del i Fyrstadskoncernen kan vi, förutom att erbjuda konsulttjänster inom konstruktion och projektledning, även leverera helhetslösningar inom el, säkerhet och kommunikation samt entreprenad.

Från trygg investering till sista besiktning

Vi kan finnas med i projektets alla skeden, från början till slut. Det är vår styrka och det som gör oss unika. Som exempel genomför vi förstudier och utredningar för att se om ett projekt är ekonomiskt försvarbart. Vi ansvarar även för uppdragets dokumentation för uppgifter som redovisningar, beskrivningar, ritningar och protokoll samt personalens personliga medverkan. Detta oavsett om det gäller ny- eller ombyggnation.

Här är några exempel på vad vi brukar hjälpa våra kunder med:

● Konstruktion av industrianläggningar, från matande hög- och mellanspänningsnät till förbrukare i olika spänningsnivåer
● Konstruktion av utrustningar för styrning av industriprocesser och maskiner
● Anpassning av prefabricerade processdelar till befintlig process
● Entreprenadhandlingar för allmänna elektriska installationer
● Entreprenadkontroller

Lägg dina projekt i trygga händer med Fyrstads Konsult AB – Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Kontakta oss