ritningar

Fyrstads Konsult AB – ett konsultföretag med världen som arbetsplats

2014 förvärvades LG-konsult AB till Fyrstadsgruppen och bytte senare namn till Fyrstads Konsult AB. Företaget ägs idag av Bo Persson, Dennis Carlsson och Per Wretlund.

Fyrstads Konsult AB är ett företag inom Fyrstadsgruppen. Kontor finns i Munkedal, men vi arbetar över hela landet. Under rubriken ”Om oss” hittar du mer information om både våra systerföretag och vårt moderbolag.

Koncernen är leverantörs- och fabrikats oberoende och eftersträvar den mest kostnadseffektiva lösningen över tid med högsta möjliga kvalité. För våra kunder betyder det i sin tur trygghet, samtidigt som det spar tid och pengar.

Verksamhet

Fyrstads Konsult AB är ett konsulterande företag inom elteknik, som på uppdrag från beställare utreder, budgeterar, konstruerar, medverkar vid upphandlingar, kontrollerar och besiktigar elektriska anläggningar.

Produkter

Fyrstads Konsult:s produkter är dokumentation på i uppdraget ingående uppgifter såsom redovisningar, beskrivningar, ritningar och protokoll samt personalens personliga medverkan.

  • Konstruktion av industrianläggningar, från matande hög- och mellanspänningsnät till förbrukare i olika spänningsnivåer
  • Konstruktion av utrustningar för styrning av industriprocesser och maskiner
  • Anpassning av prefabricerade processdelar till befintlig process
  • Entreprenadhandlingar för allmänna elektriska installationer
  • Entreprenadkontroller och entreprenadbesiktningar