I'Connect

Fyrstads Teknik AB – framtidens teknikföretag

I‘Connect AB förvärvades 2010 av Fyrstadsgruppen och bytte senare namn till Fyrstads Teknik AB. Företaget ägs idag av Bo Persson, Dennis Carlsson och Per Wretlund.

Fyrstads Teknik AB är ett företag inom Fyrstadsgruppen. Kontor finns i Uddevalla men vi arbetar över hela landet. Under rubriken ”Om oss” hittar du mer information om både våra systerföretag och vårt moderbolag.

Genom att vara marknadens mest kompetenta och prisvärda underentreprenör inom tele-, data- och bredbandsnät ökar våra uppdragsgivares kvalitet och lönsamhet.

Med en långsiktig hållbar utveckling som grund, och väl inarbetade rutiner, arbetar vi med ständiga förbättringar för att nå ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan.

Detta nås genom att våra medarbetare har rätt kompetens, alltid arbetar med miljöhänsyn i åtanke och har ett nära samarbete med kunden.

Vår långa erfarenhet i branschen borgar för en trygghet till våra kunder där engagemang och servicekänsla samt teknisk kompetensutveckling alltid har fått högsta prioritet.

Vi ansvarar för både projektering och behovsanalysen inför investeringen samt hela installationen med efterföljande serviceåtagande på lokal nivå. Vår styrka är den personliga närheten vi kan erbjuda. Vi finns på plats och ett enda telefonsamtal kopplar Dig till rätt person på företaget som kan hjälpa just Dig när behovet finns.