Elinstallation

Entreprenad Elinstallation för Privatpersoner
För att undvika olyckor och skador ska belysningen vara säker. Som ägare eller nyttjare av en fastighet eller bostadsrätt är du ansvarig för att alla elinstallationer är gjorda på ett korrekt sätt. Du är även ansvarig för att produkter ansluts och används på ett säkert sätt. Detta gäller även för elektriska produkter som du installerar eller placerar i din trädgård. Eftersom fasta installationer av utomhusbelysning, med några få undantag, måste installeras av en auktoriserad elinstallatör hjälper vi kunden i bilden ovan med en varm och trevlig utebelysning.