Solceller Lantbruk

Entreprenad Solceller för Lantbruk
De flesta lantbruk har högst energiförbrukning under sommaren, d.v.s. samtidigt som solceller producerar som mest el. Lantbruk har ofta stora takytor som är väl lämpade för installation av solceller. Då elförbrukningen brukar vara högst under sommaren blir solceller ett perfekt sätt att få kontroll över gårdens energikostnader. De stora, platta takytor som lador och liknande erbjuder är ofta optimala för installation av större solcellspaket. Solceller är därför ett utmärkt sätt för de flesta lantbrukare att avsevärt minska sina elräkningar och samtidigt göra en insats för miljön.

Anläggningen ovan är installerad vid ett Lantbruk i Hogstorp, Uddevalla
Toppeffekt: 68,4 kWp
Årsproduktion: ca 62 500kWh
Antal paneler: 240st
Modularea: 408m2
Beräknad livslängd: 30-40 år