Fyrstads Tunnlar Uddevalla

Entreprenad Tunnlarna i Uddevalla
Fyrstads Entreprenad är totalentreprenör kring arbetet med tunnlarna i Uddevalla. Arbetet hösten 2018 löpte på bra och trafiken kunde släppas på tidigare än planerat. Nästa etapp startar i april 2019 med bland annat färdigställande av arbeten som förberetts i tidigare etapper.