passagesystem

De tekniska säkerhetssystemen är ofta den avgörande länken mellan larm och åtgärd. Vi erbjuder allt ifrån inbrottslarm, kameraövervakning, passagesystem och telefoni. 

Vi installerar både trådlösa och trådbundna larmsystem med uppringare för vidarekoppling till larmcentral och privattelefon. Integrerade inbrotts- och passagesystem är andra lösningar vi erbjuder.

Vid installation av brand- och utrymningslarm använder vi oss bara av SBSC godkända centraler.